GARANTIVILLKOR MOTVIKTSTRUCKAR

Garanti

På mekanik, elektronik och hydraulik *

2 år

 

Garanti (Silverstone/Heli)

på batteri. Full garanti i 3 år. Reducerat pris år 4 & 5.
Kontakta oss för mer info.

3/5 år

*2 års garanti på reservdelar och 1 år på arbete

Förutsättningar:


  • Garantin gäller endast material- och fabrikationsfel, ej vid handhavandefel, oaktsamhet, eller onormalt slitage.
  • Uppenbart bristfällig service och underhåll kan också undanta garantirätten.